W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicicli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XXIV/169/2020

Podjęta przez:
RGiMRaszków

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-01