W sprawie:
przyjjęcia Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XXIV/166/2022

Podjęta przez:
RGiMRaszków

Uchwała wchodzi w życie: