Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku poz. 2028), poniżej załączam roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia  z Wodociągu publicznego Raszków za 2020r. oraz okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Wodociągu publicznego Grudzielec za 2020r. celem podania do publicznej wiadomości.