INFORMACJA


Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w której od dnia 1 lipca 2021 roku, zbierane są informacje o źródłach ogrzewania eksploatowanych we wszystkich budynkach.
Obowiązek przekazania informacji na ten temat spoczywa na właścicielu każdego budynku czy lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego.

Ostateczny termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma gromadzić m zasilania z sieci ciepłowniczej, na temat budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:
1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
2) źródeł energii elektrycznej,
3) spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust.  1 pkt 7 ustawy – Prawo  ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Deklarację można złożyć przez Internet lub w formie papierowej.

Deklarację można składać przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu. Osoby wykluczone cyfrowo i te, które nie będą chciały składać deklaracji przez Internet, mogą to zrobić w formie papierowej: wysłać listem poleconym albo złożyć deklarację bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy (począwszy od 1 lipca 2021) dla istniejących źródeł ogrzewania. W przypadku nowych źródeł – termin wynosi 14 dni od ich pierwszego uruchomienia.

Za niezłożenie deklaracji w terminie do 30 czerwca 2022r.  grozi kara grzywny.

 


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak