Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzą:

    Zofia Penar - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
    Karolina Młynarczyk - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

062 734 49 08
swiadczeniarodzinne@raszkow.pl
Pokój nr 1, parter UGiM Raszków

 

Szanowni Klienci,
od wtorku, 1 września 2015 r. Urząd Gminy i Miasta Raszków – świadczenia rodzinne  (pokój numer 1) rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, których wypłata będzie dotyczyła okresu od listopada 2015 r. do października 2016 r.

Informujemy, że w przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

 

 

 

 

O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

 

 

 

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

 

 

 

I etap - od 1 listopada 2015 r.:

 

·kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),

 

·kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

 

 

 

II etap - od 1 listopada 2017 r.:

 

·kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),

 

·kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

 

 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

 

 

 

Kwota zasiłku rodzinnego

 

 

 

Propozycja zmian zakłada, iż kwoty zasiłku rodzinnego będą wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:

 

 

 

·89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),

 

·118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),

 

·129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

 

 

 

od 1 listopada 2016:

 

 

 

·95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),

 

·124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

 

·135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

 

 

 

od 1 listopada 2017:

 

 

 

·100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),

 

·130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

 

·140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

 

 

 

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.

 

 

 

Nastąpi  podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:

 

 

 

·dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 

- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),

 

- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),

 

 

 

·dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

 

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);

 

 

 

·dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);

 

 

 

·dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

 

 

od 1 listopada 2016 r.:

 

 

 

·dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 

- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),

 

- powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),

 

 

 

·dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,

 

w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),

 

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);

 

 

 

·dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);

 

·dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

 

 

od 1 listopada 2017 r.:

 

 

 

·dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 

- do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),

 

- powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),

 

 

 

·dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),

 

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);

 

 

 

·dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);

 

·dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

 

 

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:

 

 

 

·dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;

 

·dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;

 

·dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;

 

·zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;

 

·specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;

 

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

 

 

 

Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

 

 

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.