INFORMACJA

Burmistrza   Gminy i  Miasta   Raszków 
z dnia 10  sierpnia 2015  r.

o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum na terenie Raszków

Na postawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
(Dz. U. 2015 poz. 318)  informuje , że w dniu

12 sierpnia 2015 r. (środa) o godzinie 10:00
w sali nr 15 Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32 ,

odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Raszków  w obwodach nr: 1,  3,  4,  5,  6,  7.

 

Nr   Obwodowej   Komisji   ds.   Referendum

Liczba  zgłoszonych  kandydatów przez  uprawnione podmioty w  poszczególnych  obwodach*

Nr 1 w Grudzielcu Nowym

10

Nr 3 w Ligocie

11

Nr 4 w Raszkowie

11

Nr 5 w Moszczance

9

Nr 6 w Przybysławicach

10

Nr 7 w Radłowie

11

* nie  dotyczy  osoby ( urzędnika)   wskazanej   przez   burmistrza

 

Burmistrz

Gminy i Miasta  Raszków

/-/  Jacek  Bartczak