OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

(wyciąg)

Okręgowa Komisja Wyborcza w Kaliszu
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 36 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński,
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki
oraz miast na prawach powiatu:
Kalisz, Leszno.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.


Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 94 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
gostyński, kościański, leszczyński, rawicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Leszno.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 95 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 96 – część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów:
jarociński, kaliski, pleszewski
oraz miasta na prawach powiatu:
Kalisz.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Kaliszu przy ul. Staszica 47a.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Sylwester Marciniak