Pismo Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 31 sierpnia 2023

W załącznikach pismo Sekretarza wraz z informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach oraz uchwałę nr 3/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.