OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KALISZU
z dnia 13 października 2023 r.


o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania z unieważnioną listą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Na podstawie art. 222 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Kaliszu informuje, że:

Unieważniono rejestrację listy Nr 8 kandydatów na posłów zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w okręgu wyborczym Nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z powodu rozwiązania Komitetu Wyborczego.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Kaliszu informuje, że unieważniona lista kandydatów na posłów umieszczona jest na karcie do głosowania, w związku z tym:

  • jeżeli wyborca postawi znak „X” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos taki uznaje się za ważny i traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona;
  • jeżeli wyborca postawi znak „X” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono, to głos taki uznaje się za nieważny.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Kaliszu
/-/ Ireneusz Kawęcki