INFORMACJA

Burmistrza  Gminy i  Miasta  Raszków

z dnia  27 lutego  2019  r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U.  z  2018  r. poz. 754  ze zm./ podaję do  publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy
i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w    wyborach   do  Parlamentu   Europejskiego   zarządzonych  na dzień 26  maja 2019 r.

 

Wykaz miejscowości:

 

1.     Grudzielec Nowy

2.     Janków Zaleśny

3.     Ligota

4.     Raszków

5.     Moszczanka

6.     Przybysławice

7.     Radłów

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.

Ponadto we wszystkich miejscowościach gminy na umieszczanie obwieszczeń urzędowych będą dostępne sołeckie tablice ogłoszeniowe.