INFORMACJA

Burmistrza   Gminy i   Miasta   Raszków

z dnia  27  lipca   2015 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm./ podaję do  publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy
i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

Wykaz miejscowości:

 

1.     Grudzielec Nowy

2.     Janków Zaleśny

3.     Ligota

4.     Raszków

5.     Moszczanka

6.     Przybysławice

7.     Radłów

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.

 Ponadto we wszystkich miejscowościach gminy na umieszczanie obwieszczeń urzędowych będą dostępne sołeckie tablice ogłoszeniowe.