OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy  i Miasta  Raszków  

z dnia  1 września 2011 r.

 

o numerach i granicach stałych  obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień  9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, uchwały Nr XXVIII/214/2002 Rady Gminy i Miasta  Raszków  z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie  podziału  gminy   Raszków  na obwody   głosowania  /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 106, poz. 2848/ podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych  obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa:

Grudzielec, Grudzielec Nowy

Świetlica Wiejska,
 Grudzielec  Nowy 31

2

Sołectwa:

Janków Zaleśny, Sulisław

Szkoła Podstawowa,
 Janków  Zaleśny 77

3

Sołectwa:

Bugaj, Koryta, Ligota, Korytnica

Świetlica Wiejska,

ul. Krotoszyńska 2, Ligota

4

Sołectwa:

Drogosław, Głogowa, Józefów

Miasto: Raszków

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Koźmińska 8, Raszków

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/,

/lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego/

5

Sołectwa:
Moszczanka, Skrzebowa, Bieganin, Szczurawice

Dom Strażaka,
Moszczanka 68

6

Sołectwa:
Przybysławice, Niemojewiec, Pogrzybów, Walentynów

Sala  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Przybysławice 42

7

Sołectwa:
Jaskółki, Jelitów, Radłów, Rąbczyn

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 52, Radłów

 

  • Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011 r. między godziną 700 a 2100 bez przerwy.
  • Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta Raszków najpóźniej do dnia 26 września 2011 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
  • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków najpóźniej do dnia
    19 września 2011 r.

Burmistrz   Gminy i Miasta  Raszków

/-/   Jacek   Bartczak