Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości

wykaz

wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Tablice ogłoszeń zostaną umieszczone w następujących miejscowościach:

 

1.      Grudzielec Nowy

2.      Janków Zaleśny

3.      Ligota

4.      Raszków

5.      Moszczanka

6.      Przybysławice

7.      Radłów

 

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.

 

Ponadto we wszystkich miejscowościach gminy na umieszczanie obwieszczeń urzędowych będą dostępne sołeckie tablice ogłoszeniowe.

 

 

 

 

                                                                                Burmistrz

                                                                  Gminy i Miasta Raszków

                                                                         /-/ Jacek Bartczak