KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w  Raszkowie

z dnia 12  września 2018 r.

 

            Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., podaje się do publicznej wiadomości

I.          SKŁAD KOMISJI:

  1. Anna Grażyna Fabisz-Sobańska -  Przewodnicząca Komisji
  2. Donata Waśko -  Zastępca Przewodniczącej  Komisji

      Członkowie:

  1.  Roman Józef Bąk
  2. Jan Godziszewski
  3. Irena Monika  Kubiak
  4. Marcin Kulas
  5. Zdzisław Kuźdub
  6. Urszula   Mróz
  7.  Justyna  Maria Noculak

 II.       SIEDZIBA KOMISJI:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, II piętro sala konferencyjna tel. 62 7 34 49 12, 
fax  62 735 06 65

 III.    DYŻURY:

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń:

1/        list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków  pełnione są od dnia 14  września  2018 r. do dnia 17 września 2018 r.: w  piątek 
14 września  2018 r. w godzinach od  900 do  1500, w sobotę 15 września 2018 r.w godzinach od  900  do 1200 , w dniu   17 września  2018 r. w godzinach od 1000 do 2400;

2/        kandydatów na burmistrza  Gminy i Miasta Raszków pełnione są od dnia 19 września  2018 r. do dnia  26 września  2018 r. w dni robocze w godzinach od  1300 do  1500, a w dniu 26 września 2018 r. w godzinach od 1500 do 2400.

Druki  zgłoszeń można  otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków   pokój nr 13

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej w  Raszkowie

Anna Grażyna Fabisz-Sobańska