Referaty i stanowiska

  1. Stypendia szkolne, zaliczka alimentacyjna, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  2. Dostęp do informacji publicznej
  3. Świadczenia rodzinne
  4. Sprawy organizacyjne
  5. Ochrona przeciwpożarowa, drogi, roboty publiczne