Raport o stanie gminy

  1. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK - Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok w oparciu o art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.