Budżet / 2010

 1. Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 2. Uchwała III/12/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie:zmian budżetu na 2010 rok
 3. Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2021.
 4. UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 28 grudnia roku w sprawie:budżetu na 2011 rok
 5. Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2011.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu miny i Miasta Raszków za III kwartał 2010r.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza GiM Raszków informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Raszków za I półrocze 2010r.
 8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2010 roku
 10. Zarządzenie Nr 0151/508/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2010
 11. Uchwała Nr XXXVIII/ 295/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
 12. Uchwała Nr XXXIX/306/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
 13. Budżet Urzędu Gminy i Miasta Raszków na rok 2010
 14. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2009
 15. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy i Miasta Raszków za I kwartał 2010r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania Budżetu Gminy i Miasta za rok 2009
 17. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2010 rok.
 18. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków
 19. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Raszków
 20. Projekt Budżetu na rok 2010