Wybory 2024

Filtruj:
 1. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.
 2. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Raszków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 3. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 20 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 4. Postanowienie nr 370/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 marca 2024r.
 5. Postanowienie nr 372/2024 z dnia 15 marca 2024
 6. OBWIESZCZENIA Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania
 7. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 15 marca 2024 r.
 8. KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 14 marca 2024 r.
 9. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 marca 2024 r.
 10. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 marca 2024 roku
 11. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 5 marca 2024 r.
 12. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 4 marca 2024 r.
 13. INFORMACJA z dnia 28 lutego 2024 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie
 14. POSTANOWIENIE NR 257/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r.
 15. Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych i ich granicach
 16. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 17. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 18. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 19. OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku
 20. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 lutego 2024 roku - Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
 21. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 22. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 23. Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 24. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 25. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 26. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r.
 27. POSTANOWIENIE NR 159/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE NA OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE RASZKÓW
 28. POSTANOWIENIE NR 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Raszków do stanu faktycznego
 29. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonyc
 30. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 31. ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego