POSTANOWIENIE NR 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Raszków do stanu faktycznego

POSTANOWIENIE NR 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Raszków do stanu faktycznego 

attach_file Załączniki

Ikona pdf Postanowienie pdf 231,39 kB