Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

INFORMACJA

Burmistrza  Gminy i  Miasta  Raszków

z dnia  1  lutego  2024  r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U.  z  2023 r. poz. 2408/ podaję do  publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do rad  gmin, rad powiatów, sejmików   województw, oraz  wyborów wójtów,   burmistrzów i  prezydentów  miast,    zarządzonych  na dzień 7  kwietnia 2024 r.

Wykaz miejscowości:  

1.     Grudzielec Nowy

2.     Janków Zaleśny

3.     Ligota

4.     Raszków

5.     Moszczanka

6.     Przybysławice

7.     Radłów

8.  Koryta

9. Korytnica

10.   Glogowa

11. Bieganin

12. Szczurawice

13 Walentynów

14. Jaskółki

15 Rąbczyn.

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.