INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 5 marca 2024 r.

Granice obwodów głosowania i adresy siedzib komisji.

attach_file Załączniki

Ikona pdf Raszków.pdf pdf 223,43 kB