Budżet / 2021 / Uchwały i zarządzenia

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.836.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 2. ZARZĄDZENIE NR 0050.832.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 3. ZARZĄDZENIE NR 0050.810.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 4. ZARZĄDZENIE NR 0050.784.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 5. UCHWAŁA NR XXXII/218/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 6. UCHWAŁA NR XXXII/217/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 7. UCHWAŁA NR XXXI/212/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 8. UCHWAŁA NR XXX/204/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 9. ZARZĄDZENIE NR 0050.759.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 10. ZARZĄDZENIE NR 0050.712.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021
 11. AUTOPOPRAWKA Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok
 12. UCHWAŁA NR XXVIII/192/2020 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 13. UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok
 14. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GiM RASZKÓW W SPRAWIE USTALENIA PROJEKTU WPF NA LATA 2021-2032