Działalność lobbingowa

  1. Informacja za 2016r.
  2. Informacja za 2015r.
  3. Zarządzenie Nr OR. 0050.258.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Raszków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej