Działalność lobbingowa

  1. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w 2022r.