Działalność lobbingowa

  1. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020r.