Wybory 2023

Filtruj:
 1. OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów
 2. Rozkład Jazdy Autobusów - Wybory 15.10.2023r.
 3. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 6. Postanowienie nr 271/2023 Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW
 7. Postanowienie nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 8. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 września 2023 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.
 9. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 10. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 11. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
 12. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
 13. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
 14. Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r.
 15. Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r.
 16. UCHWAŁA NR 63/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r.
 17. UCHWAŁA NR 64/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r.
 18. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r.
 19. Pismo Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 31 sierpnia 2023
 20. Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r
 21. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 22. Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 23. Postanowienie nr 159/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w gminie Raszków
 24. Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II