UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OBOWIĄZUJĄCA