UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. UCHWAŁA NR XXIX/236/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
  2. UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.