UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. UCHWAŁA NR XLII/339/2018 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
  2. UCHWAŁA NR XLII/338/2018 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.