UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi (2020)
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami (2020)