Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie Nr 0151/376/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 lipca 2009r.
  2. Zarządzenie Nr 0151/370/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 lipca 2009r.
  3. Zarządzenie Nr 0151/355/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 czerwca 2009 roku
  4. Zarządzenie Nr 0151/332/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 kwietnia 2009 roku
  5. Zarządzenie Nr 0151/345/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 maja 2009 roku
  6. Zarządzenie Nr 0151/382/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla
  7. Zarządzenie Nr 0151/303/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej w roku 2009 realizowane przez organizacje pozarządowe