Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie Nr 0050.726.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi