Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie Nr OR. 0050.258.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Raszków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  2. Zarządzenie Nr 0050.178.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
  3. Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 sierpnia 2015 roku w prawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
  4. Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
  5. Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2015