Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie Nr 0050.378.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
  2. Zarządzenie Nr 0050.359.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013-2021
  3. Zarządzenie nr 0050.358.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok
  4. Zarządzenie Nr 0050.305.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
  5. Zarządzenie Nr 0050.320.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
  6. Zarządzenie Nr 0050.282.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
  7. Zarządzenie Nr 0050.254.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2012 roku sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012