Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie nr. 0050.95.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Raszkowie