Zarządzenia Burmistrza

 1. Zarządzenie nr 0050.572.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2014 rok
 2. Zarządzenie Nr 0050.471.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 3. Zarządzenie Nr 0050.472.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 4. Zarządzenie Nr 0050.534.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 5. Zarządzenie Nr 0050.573.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014-2022.
 6. Zarządzenie Nr 0050.501.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 czerwca 2013 roku zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 7. Zarządzenie Nr 0050.546.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013r.
 8. Zarządzenie Nr 0050.541.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 9. Zarządzenie Nr 0050.517.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 10. Zarządzenie Nr 0050.424.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 11. Zarządzenie Nr 0050.413.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013.
 12. Zarządzenie Nr 0050.411.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2013r.w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013 realizowane przez organizacje pozarządowe.