Zarządzenia Burmistrza

  1. Zarządzenie Nr 0050.495.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
  2. Zarządzenie Nr 0050.406.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Raszków na 2016 rok.
  3. Zarządzenie Nr 0050.266.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonio
  4. Zarządzenie Nr 0050.269.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.